ANASAYFA   |   GUNCEL HABERLER   |   SOSYAL HABERLER   |   ANILAR & MAKALELER

Abdurrahim Karakoç

Bana Mevlana’y�, Yunus’u verin Mecnun’u, Leyla’y� size b�rakt�m. K�rk y�ld�r susuzum, bir tas su verin Irma��, deryay� size b�rakt�m. Talipli de�ilim �öhrete, �ana Makam�, rütbeyi yük etmem cana Dostluk, sevgi, �efkat yeti�ir bana Dövü�ü, kavgay� size b�rakt�m. Zaman yoktur ekip, biçip, sürmeme Ham topraktan haram mahsul dermeme Bir tek gönül kâfi gelir girmeme Kona��, saray� size b�rakt�m. Çokta de�il, hakta buldum huzuru �stedi�im al�n teri, göz nuru Benli�i, kibiri, i�renç gururu Faizi, bankay� size b�rakt�m. Hiçbiriniz tela� etmesin bo�a Doyacak gözünüz topra�a, ta�a… Beni inanc�mla koyun ba� ba�a... Topyekûn dünyay� size b�rakt�m. (Sular� Islatamad�m)   Abdurrahim Karakoç )      


Tm Yorumlar - Yorum Ekle    

Kayseri
mdo